ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2021-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XXX/157/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2021-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Krzeszyce za usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XXX/156/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2021-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/84/2020 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XXX/155/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2021-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXX/154/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2021-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXX/153/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2021-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2021r
Nr aktu prawnego
XXX/152/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 79/2021/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
79/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 78/2021/WG w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na zadanie: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skwierzyńskiej 4 w Krzeszycach o dodatkową część przedszkolną".
Nr aktu prawnego
78/2021/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2021-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 76/2021/SK w sprawie:opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2022 rok oraz do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
76/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 75/2021/GKRPA w sprawie odwołania seketarza Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
Nr aktu prawnego
75/2021/GKRPA
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji