ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie KARKOSZÓW
Nr aktu prawnego
XL/237/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmiany załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krzeszyce na lata 2022-2025 poprzez dodanie puktu VII
Nr aktu prawnego
XL/236/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/140/2017 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzeszyce na lata 2017 - 2027
Nr aktu prawnego
XL/235/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XL/234/2022
Status
Nieobowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/233/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXXIX/232/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXIX/231/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXIX/230/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pługu komunalnego składanego i kosiarki bijakowej tylno-bocznej przez Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
XXXIX/229/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sulęcińskiego
Nr aktu prawnego
XXXIX/228/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji