ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXI/159/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXI/158/2021
Status
Uchylony
Lp: 133
Data podjęcia
2021-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 98/2021/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
98/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2021-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XXX/157/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2021-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Krzeszyce za usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XXX/156/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2021-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/84/2020 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XXX/155/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2021-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXX/154/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2021-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXX/153/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2021-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2021r
Nr aktu prawnego
XXX/152/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 79/2021/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
79/2021/SK
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji