ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 78/2021/WG w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na zadanie: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skwierzyńskiej 4 w Krzeszycach o dodatkową część przedszkolną".
Nr aktu prawnego
78/2021/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2021-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 76/2021/SK w sprawie:opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2022 rok oraz do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
76/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 75/2021/GKRPA w sprawie odwołania seketarza Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
Nr aktu prawnego
75/2021/GKRPA
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 74/2021/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
74/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 73/2021/SK w sprawie zmiany budżetu 2021 r.
Nr aktu prawnego
73/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 72/2021/WG w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na zadanie: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skwierzyńskiej 4 w Krzeszycach o dodatkową część przedszkolną".
Nr aktu prawnego
72/2021/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 71/2021/WG w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie..
Nr aktu prawnego
71/2021/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 70/2021/RG w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na zadanie ,, Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce".
Nr aktu prawnego
70/2021/RG
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2021-08-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 69/2021/WG w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie.
Nr aktu prawnego
69/2021/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2021-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 68/2021/ZW w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie.
Nr aktu prawnego
68/2021/ZW
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji