ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2021-07-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 67/2021/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
67/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 66/2021/SK w sprawie zmiany budżetu 2021 r.
Nr aktu prawnego
66/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 61/2021SK w sprawie zmiany budżetu 2021 r..
Nr aktu prawnego
61/2021SK
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 64/2021/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
64/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2021-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 63/2021/GN w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 07 lipca 2021 r.
Nr aktu prawnego
63/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2021-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 62/2021/GN w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ewidencyjnymi działeki 218/12, 218/13, 218/14 położonych w obrębie Maszków oraz udział 3/30 we współwłasności działki 218/16 położonej w obrębie Maszków.
Nr aktu prawnego
62/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 60A/2021/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
60A/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 59/2021/GN w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 564/14 i udział do 1/20 części działki 564/20 położonych w obrębie Muszkowo.
Nr aktu prawnego
59/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 58/2021/ZW w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie.
Nr aktu prawnego
58/2021/ZW
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 57/2021/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
57/2021/GN
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji