ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 60A/2021/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
60A/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 59/2021/GN w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 564/14 i udział do 1/20 części działki 564/20 położonych w obrębie Muszkowo.
Nr aktu prawnego
59/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 58/2021/ZW w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie.
Nr aktu prawnego
58/2021/ZW
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 57/2021/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
57/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 56/2021/ZW w sprawie ustanowienia Polityka Bezpieczeństwa Informacji (PBI) w Urzędzie Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
56/2021/ZW
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2021-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 55/2021/ZW w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane w Urzędzie Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
55/2021/ZW
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2021-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 54/2021/GN w sprawie odstapienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 948/13 położonej w obrębie Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
54/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 53/2021/WG w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na zadanie: ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych".
Nr aktu prawnego
53/2021/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2021-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 52/2021/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
52/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 51/2021/GN w sprawie nabycia przez Gminę Krzeszyce nieruchomości niezabudowanych w granicach działek 18/2, 19, 21/2 w obrębie Krasnołęg.
Nr aktu prawnego
51/2021/GN
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji