ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/127/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce dla obszaru inwestycyjnego w miejscowości Karkoszów
Nr aktu prawnego
XXVI/127/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr UCHWAŁA NR XXV/126/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2021 - 2035
Nr aktu prawnego
XXV/126/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce UCHWAŁA NR XXV/125/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXV/125/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr UCHWAŁA NR XXV/124/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Krzeszyce za rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXV/124/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr UCHWAŁA NR XXV/123/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/87/2020 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXV/123/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr UCHWAŁA NR XXV/122/2021
Nr aktu prawnego
XXV/122/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr UCHWAŁA NR XXV/121/2021 w sprawie petycji z 10 grudnia 2020r.
Nr aktu prawnego
XXV/121/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce UCHWAŁA NR XXV/120/2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krzeszyce na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXV/120/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce UCHWAŁA NR XXV/119/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzeszyce na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXV/119/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr UCHWAŁA NR XXIV/118/2020 w sprawie zmiany budżetu 2020r.
Nr aktu prawnego
XXIV/118/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji