ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzeszyce na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
XLI/248/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wsparciem w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
Nr aktu prawnego
XLI/247/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krzeszyce na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLI/246/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzeszyce na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLI/245/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
XL/242/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krzeszyce na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XL/241/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XL/240/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasnołęg
Nr aktu prawnego
XL/239/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany statutów sołectw
Nr aktu prawnego
XL/238/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie KARKOSZÓW
Nr aktu prawnego
XL/237/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji