ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce dla obszaru inwestycyjnego w miejscowości Karkoszów
Nr aktu prawnego
XXXVI/209/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXV/208/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXV/207/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzeszyce wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXXV/206/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXV/205/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Maszków
Nr aktu prawnego
XXXV/204/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/171/2021 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krzeszyce na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/203/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia tego handlu
Nr aktu prawnego
XXXV/202/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
75/2022/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/145/2021 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXXV/201/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji