ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr UCHWAŁA NR XXIV/117/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2021 - 2035
Nr aktu prawnego
XXIV/117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr UCHWAŁA NR XXIV/116/2020 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIV/116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr UCHWAŁA NR XXIV/115/2020 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krzeszyce na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXIV/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr UCHWAŁA NR XXIV/111/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krzeszyce na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIV/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr UCHWAŁA NR XXIII/113/2020 w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
XXIV/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr UCHWAŁA NR XXIII/112/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXIII/112/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr UCHWAŁA NR XXIII/111/2020 w sprawie utworzenia Klubu "Senior+" w Krzeszycach oraz nadania Regulaminu Klubu "Senior+" w Krzeszycach i zasad kwalifikowania uczestników.
Nr aktu prawnego
XXIII/111/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
Obwieszczenie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr UCHWAŁA NR XXIII/110/2020 w sprawie: statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
XXIII/110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIII/109/2020 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXIII/109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIII/108/2020 w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXIII/108/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji