ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 54/2021/GN w sprawie odstapienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 948/13 położonej w obrębie Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
54/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 53/2021/WG w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na zadanie: ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych".
Nr aktu prawnego
53/2021/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 52/2021/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
52/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 51/2021/GN w sprawie nabycia przez Gminę Krzeszyce nieruchomości niezabudowanych w granicach działek 18/2, 19, 21/2 w obrębie Krasnołęg.
Nr aktu prawnego
51/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 50/2021/GN w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości niezabudowanej w granicach dz. 174/3 o pow. 0,3176 ha w obrębie Karkoszów.
Nr aktu prawnego
50/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 49/2021/ZW w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie.
Nr aktu prawnego
49/2021/ZW
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 48B/2021/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
48B/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 48/2021/GN w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce prawa od pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 62/2 obręb Świętojańsko.
Nr aktu prawnego
48/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 46/2021/GN w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 24 maja 2021 r.
Nr aktu prawnego
46/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 44/2021/GN w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 14 maja 2021 r.
Nr aktu prawnego
44/2021/GN
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji