ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXIX/230/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pługu komunalnego składanego i kosiarki bijakowej tylno-bocznej przez Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
XXXIX/229/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sulęcińskiego
Nr aktu prawnego
XXXIX/228/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/227/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVIII/226/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/225/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/224/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
XXXVII/223/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały VII/35/11 z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XXXVII/222/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/210/2022 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasnołęg
Nr aktu prawnego
XXXVII/221/2022
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji