ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Lubuskiego na uchwałę Rady Gminy Krzeszyce Nr VII/36/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce oraz uchwałę Rady Gminy Krzeszyce Nr XXXII/170/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce ze zmianami.
Nr aktu prawnego
XXXV/200/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
71/2022/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku nr 12 w klatce A położonym w Rudnicy przy ul. Kolejowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem
Nr aktu prawnego
46/2022/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
38/2022/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXIV/199/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXIV/198/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XXXIV/197/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Krzeszyce na lata 2022-2026
Nr aktu prawnego
XXXIV/196/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Złoty herb Gminy Krzeszyce dla Zasłużonych"
Nr aktu prawnego
XXXIV/195/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie trybu postępowania i zasad nadawania tytułu „HONOROWEGO OBYWATELA GMINY KRZESZYCE"
Nr aktu prawnego
XXXIV/194/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji