ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
71/2022/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku nr 12 w klatce A położonym w Rudnicy przy ul. Kolejowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem
Nr aktu prawnego
46/2022/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
38/2022/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXIV/199/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXIV/198/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XXXIV/197/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Krzeszyce na lata 2022-2026
Nr aktu prawnego
XXXIV/196/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Złoty herb Gminy Krzeszyce dla Zasłużonych"
Nr aktu prawnego
XXXIV/195/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie trybu postępowania i zasad nadawania tytułu „HONOROWEGO OBYWATELA GMINY KRZESZYCE"
Nr aktu prawnego
XXXIV/194/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krzeszyce na lata 2022 – 2027
Nr aktu prawnego
XXXIV/193/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji