ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-06-03
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVIII/85/2020 w sprawie odbierania przez Gminę Krzeszyce odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
XVIII/85/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-06-03
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVIII/84/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XVIII/84/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-06-03
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVIII/83/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
XVIII/83/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVII/82/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2020 - 2035
Nr aktu prawnego
XVII/82/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVII/81/2020 w sprawie zmiany budżetu 2020r.
Nr aktu prawnego
XVII/81/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVII/80/2020 w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XVII/80/2020
Status
Nieobowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVII/79/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
XVII/79/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVII/78/2020 w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XVII/78/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVII/77/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych
Nr aktu prawnego
XVII/77/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVII/76/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych
Nr aktu prawnego
XVII/76/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji