ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVII/75/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2020-2022
Nr aktu prawnego
XVII/75/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 17/2020/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
17/2020/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 16/2020/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
16/2020/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zaktualizowanej Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
10/2020/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 15/2020/GN w sprawie wykonania przez Gminę Krzeszyce prawa pierwokupu udziału do 150/10000 w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 948/9 i udział do 1/80 części działki 948/11 położonych w obrębie Krzeszyce
Nr aktu prawnego
15/2020/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 14/2020/GN w sprawie wykonania przez Gminę Krzeszyce prawa pierwokupu udziału do 401/10000 w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 948/9 i udział do 1/80 części działki 948/11 położonych w obrębie Krzeszyce
Nr aktu prawnego
14/2020/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 13/2020/WG w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
13/2020/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 12/2020/GN w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów w dniu 24 lutego 2020 r.
Nr aktu prawnego
12/2020/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 8/2020/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
8/2020/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 7/2020/FP w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert konkursu na realizację w formie wsparcia zadań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Krzeszyce w 2020 roku
Nr aktu prawnego
7/2020/FP
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji