ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowozachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części obrębu ewidencyjnego Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXIV/192/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
XXXIII/191/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2022r
Nr aktu prawnego
XXXIII/190/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXXIII/189/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Muszkowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXXIII/188/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w obrębach Krzemów-Łukomin-Graby i Rudna
Nr aktu prawnego
XXXIII/187/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty i sprzedaży bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
XXXIII/186/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyznania w 2022r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXXIII/185/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia diet sołtysom.
Nr aktu prawnego
XXXIII/184/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Krzeszyce oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XXXIII/183/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji