ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
94/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2021 r.
Nr aktu prawnego
93/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 175/10 w obrębie Karkoszów stanowiącej własność Gminy Krzeszyce oraz na nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. działki 122 w obrębie Karkoszów stanowiącej własność Skarbu Państwa będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
92/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 28 października 2021 r.
Nr aktu prawnego
91/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach.
Nr aktu prawnego
90/2021/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia czynności kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
89/2021/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-10-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 218/11 położonej w obrębie Maszków oraz udział 27/30 we współwłasności działki 218/16 położonej w obrębie Maszków
Nr aktu prawnego
86/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Krzeszyce dotyczących zmiany nazwy ulicy
Nr aktu prawnego
83/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
82/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2021 r.
Nr aktu prawnego
81/2021/SK
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji