ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 11/2020/WG w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i promocji gminy w Urzędzie Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
11/2020/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 9/2020/Ośw. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce
Nr aktu prawnego
9/2020/Ośw.
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 6/2020/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
6/2020/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 5/2020/GN w sprawie wykonania przez Gminę Krzeszyce prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 948/7 i udział do 1/80 części działki 948/11 położonych w obrębie Krzeszyce
Nr aktu prawnego
5/2020/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 120/2019/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
120/2019/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XV/68/2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV/68/2019
Status
Zmieniony
Lp: 87
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVI/74/2020 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Krzeszyce oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XVI/74/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVI/73/2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XVI/73/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVI/72/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krzeszyce na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/72/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVI/71/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzeszyce na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/71/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji