Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 681
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr I/6/2014 w sprawie ustalenia diet radnym
Nr aktu prawnego
I/6/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 682
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr I/5/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
I/5/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 683
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr I/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce i w sprawie wyboruprzewodniczącego Komisji
Nr aktu prawnego
I/4/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 684
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr I/3/2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
I/3/2014
Status
Zmieniony
Lp: 685
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Nr aktu prawnego
I/2/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 686
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Nr aktu prawnego
I/1/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 687
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVIII/232/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2014 r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/232/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 688
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVIII/231/2014 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce ze zmianą obejmującą działkę oznaczoną nr ewid. 23, położoną w obrębie geodezyjnym Karkoszów.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/231/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 689
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVIII/229/2014 w sprawie Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/229/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 690
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVIII/228/2014 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXVIII/228/2014
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji