Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 681
Data podjęcia
2014-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/224/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2014 r.
Nr aktu prawnego
XXXVII/224/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 682
Data podjęcia
2014-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/223/2014 w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu bedące w zakresie zadań własnych gminy
Nr aktu prawnego
XXXVII/223/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 683
Data podjęcia
2014-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/222/2014 w sprawie zgody na włączenie nieruchomości w granice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Nr aktu prawnego
XXXVII/222/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 684
Data podjęcia
2014-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/221/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXX/142/09 z dnia 17 września 2009 roku
Nr aktu prawnego
XXXVII/221/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 685
Data podjęcia
2014-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/220/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krzeszyce położonego w Krzeszycach przy ulicy Gorzowskiej
Nr aktu prawnego
XXXVII/220/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 686
Data podjęcia
2014-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/219/2014 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia w sprawie przystąpienia Gminy Krzeszyce do współpracy w ramach Subregionu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Funkcjonalnym Lubuska Wspólnota Terytorialna – Dolina Warty i Noteci oraz akceptacja porozumienia pomiędzy Gminą Krzeszyce a pozostałymi samorządami wchodzącymi w skład Subregionu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Funkcjonalnym Lubuska Wspólnota Terytorialna – Dolina Warty i Noteci.
Nr aktu prawnego
XXXVII/219/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 687
Data podjęcia
2014-07-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVI/218/2014 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXVI/218/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 688
Data podjęcia
2014-07-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVI/217/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowaniedziałań finansowanych ze środków pochodzących z budżetuUnii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XXXVI/217/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 689
Data podjęcia
2014-07-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVI/215/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2014 r.
Nr aktu prawnego
XXXVI/215/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 690
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXV/214/2014 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXV/214/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji