Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 741
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXII/198/2014 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXII/198/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 742
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXII/197/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2014 r.
Nr aktu prawnego
XXXII/197/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 743
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXII/196/2014 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
Nr aktu prawnego
XXXII/196/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 744
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr xxxii/195/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
xxxii/195/2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 745
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXII/194/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXXII/194/2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 746
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXII/193/2014 w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
Nr aktu prawnego
XXXII/193/2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 747
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXI/192/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXXI/192/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 748
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXX/191/2013 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXX/191/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 749
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXX/190/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2014 -2028
Nr aktu prawnego
XXX/190/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 750
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXX/189/2013 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Krzeszyce w 2014 roku
Nr aktu prawnego
XXX/189/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji