Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 761
Data podjęcia
2013-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/165/2013 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI/165/2013
Status
Nieobowiązujący
Lp: 762
Data podjęcia
2013-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/164/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXVI/164/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 763
Data podjęcia
2013-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/163/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXVI/163/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 764
Data podjęcia
2013-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/162/2013 w sprawie w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Nr aktu prawnego
XXVI/162/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 765
Data podjęcia
2013-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/161/2013 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXV/161/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 766
Data podjęcia
2013-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/160/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.
Nr aktu prawnego
XXV/160/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 767
Data podjęcia
2013-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/159/2013 w sprawie udzielenia bonifikaty
Nr aktu prawnego
XXV/159/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 768
Data podjęcia
2013-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/158/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXV/158/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 769
Data podjęcia
2013-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/157/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
Nr aktu prawnego
XXV/157/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 770
Data podjęcia
2013-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/156/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/11 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXV/156/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji