Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 771
Data podjęcia
2013-05-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIV/155/2013 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr aktu prawnego
XXIV/155/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 772
Data podjęcia
2013-05-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2028
Nr aktu prawnego
XXIV/154/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 773
Data podjęcia
2013-05-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/153/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 774
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIII/152/2013 w sprawie przyznania w 2013r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXIII/152/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 775
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIII/151/2013 w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XXIII/151/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 776
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIII/150/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
XXIII/150/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 777
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIII/149/2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzeszycach - dla działki ozn. nr ewid. 941/7
Nr aktu prawnego
XXIII/149/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 778
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2013r.
Nr aktu prawnego
XXIII/148/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 779
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIII/147/2013 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXIII/147/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 780
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/146/2013 w sprawie skarg na działalność Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXII/146/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji