Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 781
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/145/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024
Nr aktu prawnego
XXII/145/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 782
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/144/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXII/144/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 783
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/143/2013 w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXII/143/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 784
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/142/2013 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014
Nr aktu prawnego
XXII/142/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 785
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/141/2013 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
XXII/141/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 786
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/140/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce, obejmujacej obszary w miejscowościach Krzeszyce, Rudnica, Maszków i Muszkowo
Nr aktu prawnego
XXII/140/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 787
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/139/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
XXII/139/2013
Status
Nieobowiązujący
Lp: 788
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/138/2013 zmieniająca uchwałę nr XXI/133/2012 Rady Gminy Krzeszyce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXII/138/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 789
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/137/2013 zmieniająca uchwałę nr XX/113/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXII/137/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 790
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/136/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Nr aktu prawnego
XXII/136/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji