Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 791
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2013r.
Nr aktu prawnego
XXIII/148/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 792
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIII/147/2013 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXIII/147/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 793
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/146/2013 w sprawie skarg na działalność Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXII/146/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 794
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/145/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024
Nr aktu prawnego
XXII/145/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 795
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/144/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXII/144/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 796
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/143/2013 w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXII/143/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 797
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/142/2013 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014
Nr aktu prawnego
XXII/142/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 798
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/141/2013 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
XXII/141/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 799
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/140/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce, obejmujacej obszary w miejscowościach Krzeszyce, Rudnica, Maszków i Muszkowo
Nr aktu prawnego
XXII/140/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 800
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/139/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
XXII/139/2013
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji