Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 851
Data podjęcia
2012-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzeszycach dla działki ozn. nr ewid. 941/7.
Nr aktu prawnego
XV/88/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 852
Data podjęcia
2012-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania.
Nr aktu prawnego
XV/87/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 853
Data podjęcia
2012-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XXX/142/09 z dnia 17 września 2009 roku
Nr aktu prawnego
XV/86/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 854
Data podjęcia
2012-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2012-2020.
Nr aktu prawnego
XV/85/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 855
Data podjęcia
2012-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r.
Nr aktu prawnego
XV/84/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 856
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
XIV/83/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 857
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu likwidacji Sądu Rejonowego w Sulęcinie.
Nr aktu prawnego
XIV/82/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 858
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XIV/81/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 859
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie emisji obligacji Gminy Krzeszyce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Nr aktu prawnego
XIV/80/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 860
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r.
Nr aktu prawnego
XIV/79/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji