ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na zadanie: ,,Przebudowa ul. Dworcowej i ul. Parkowej w Krzeszycach oraz drogi gminnej w Krasnołęgu"
Nr aktu prawnego
107/2021/OB
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 564/15 i udział do 2/40 części działki 564/20 położonych w obrębie Muszkowo
Nr aktu prawnego
111/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
103/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
102/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie
Nr aktu prawnego
100/2021/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 871/4 położonej w obrębie Krzeszyce
Nr aktu prawnego
99/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 564/5 i udział do 2/40 części działki 564/20 położonych w obrębie Muszkowo
Nr aktu prawnego
97/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
96/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-11-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na zadanie: ,,Przebudowa drogi gminnej w Muszkowie"
Nr aktu prawnego
95/2021/OB
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
94/2021/SK
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji