ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/133/2021 w sprawie przyjęcia dotacji z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI/133/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/132/2021 w sprawie budżetu 2021r.
Nr aktu prawnego
XXVI/132/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/131/2021 w sprawie przyznania w 2021r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXVI/131/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/130/2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXVI/130/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/129/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXVI/129/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/128/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Krzeszyce za rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVI/128/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/127/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce dla obszaru inwestycyjnego w miejscowości Karkoszów
Nr aktu prawnego
XXVI/127/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr UCHWAŁA NR XXV/126/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2021 - 2035
Nr aktu prawnego
XXV/126/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce UCHWAŁA NR XXV/125/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXV/125/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr UCHWAŁA NR XXV/124/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Krzeszyce za rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXV/124/2021
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji