ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXV/205/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Maszków
Nr aktu prawnego
XXXV/204/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/171/2021 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krzeszyce na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/203/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia tego handlu
Nr aktu prawnego
XXXV/202/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
75/2022/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/145/2021 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXXV/201/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Lubuskiego na uchwałę Rady Gminy Krzeszyce Nr VII/36/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce oraz uchwałę Rady Gminy Krzeszyce Nr XXXII/170/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce ze zmianami.
Nr aktu prawnego
XXXV/200/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
71/2022/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku nr 12 w klatce A położonym w Rudnicy przy ul. Kolejowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem
Nr aktu prawnego
46/2022/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
38/2022/GN
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji