ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/137/2021 w sprawie zmiany budżetu 2021r.
Nr aktu prawnego
XXVII/137/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/136/2021 w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych polegającego na przebudowie chodnika zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 131 w ramach przebudowy parkingu w miejscowości Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXVI/136/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/135/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sulęcińskiego
Nr aktu prawnego
XXVI/135/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/134/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych
Nr aktu prawnego
XXVI/134/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/133/2021 w sprawie przyjęcia dotacji z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI/133/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/132/2021 w sprawie budżetu 2021r.
Nr aktu prawnego
XXVI/132/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/131/2021 w sprawie przyznania w 2021r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXVI/131/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/130/2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXVI/130/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/129/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXVI/129/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/128/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Krzeszyce za rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVI/128/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji