ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 22 stycznia 2013r.

Informacja ogłoszona dnia 2013-01-24 10:21:38 przez Krzysztof Filipowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 22 stycznia 2013r.

Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity ze zmianami) Wójt Gminy Krzeszyce zawiadamia, że w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Zakładu Recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm. Krzeszyce, powiat sulęciński zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 7 lutego 2013 r. o godzinie 17:00 w sali wiejskiej w Muszkowie.
Z dokumentacją oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, w pokoju nr 19 w godzinach 8.00 do 15.30. Zgodnie z art. 95 § 1 kpa na rozprawie można zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Istnieje ponadto możliwość wypowiedzenia się co do wyników postępowania dowodowego.

                                                                                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                                                                                        (-) Czesław Symeryak

Miejsce podania do publicznej wiadomości:
1. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Krzeszyce
2. Biuletyn Informacji Publicznej
3. Tablica informacyjna w Muszkowie
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Czarnecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Czarnecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-24 10:20:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-24 10:21:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-24 10:21:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1989 raz(y)