Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy na 08.04.2020r. na godz. 15:30

Informacja ogłoszona dnia 2020-04-01 12:17:29 przez Tomasz Dziubczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) zwołuję zwyczajną XVII sesję Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji         
           
na dzień 8 kwietnia 2020r. na godz. 15.00
 
Miejsce obradsala narad Urzędu Gminy w Krzeszycach, ul. Skwierzyńska 16
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzeszyce za rok 2019.
 8. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do    kategorii dróg gminnych.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Krzeszyce w 2020 rok.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzeszyce.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2020 r.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2020-2035.
 16.  Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 17.  Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący
                                                                          Rady Gminy Krzeszyce
 
                                                                             /-/Andrzej Żmijak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Kędzior
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-01 12:17:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dziubczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-01 12:17:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dziubczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-01 14:18:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
166 raz(y)