ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie

Informacja ogłoszona dnia 2012-06-01 07:32:03 przez Krzysztof Filipowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krzeszyce 01.06.2012r.
Urząd Gminy Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce
 
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Krzeszyce, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr199, poz.1227 ze zm.)
zawiadamia, że w dniu 21.06.2011r. wpłynął wniosek EKO–PARTNER PLUS Sp. z o. o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Zakładu Recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm. Krzeszyce, powiat sulęciński.  Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Organ prowadzący postępowanie po zasięgnięciu opinii  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, postanowieniem z dnia 16.08.2011r. zobowiązał wnioskodawcę do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 01.06.2012r. do 21.06.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16 w pokoju nr 19 w godz. od 8:00 do 15:00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Organ prowadzący postępowanie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
                                                                                                                                                    Wójt Gminy Krzeszyce
                                                                                                                                                       Czesław Symeryak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Czarnecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Czarnecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-31 15:20:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-01 07:32:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-12 15:07:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3186 raz(y)