ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie

Informacja ogłoszona dnia 2012-06-15 12:09:51 przez Krzysztof Filipowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142,poz.1591 z 2001r. z późniejszymi  zmianami./ zwołuję XVI zwyczajną sesję Rady Gminy Krzeszyce VI  kadencji na dzień 22 czerwca 2011r. na godz. 12.00.
 
Miejsce obrad – sala narad Urzędu Gminy  Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16.
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Krzeszyce.
3. Sprawozdanie Wójta  z wykonania  Budżetu Gminy Krzeszyce za 2011r.
4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie sprawozdania z wykonania  Budżetu Gminy Krzeszyce za 2011r.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzeszyce z tytułu wykonania Budżetu Gminy za 2011r.
6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r. – podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce.
9. Zmiana uchwały budżetowej 2012r. – podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie skargi Pana Józefa Leśniewskiego – podjęcie uchwały.
11. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
12. Interpelacje, wnioski i zapytania.
Przewodniczący
Rady Gminy Krzeszyce
/-/ Jan Galoński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-15 12:08:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-15 12:09:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-15 12:09:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3087 raz(y)