ˆ

Budżet 2018

Szczegóły informacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszyce na lata 2018-2028

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-01-17 11:54:24 przez Krzysztof Filipowicz

Załączniki