ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-23 14:15:37 przez Marta Buczkowska

Koło Łowieckie ,,Dzik” Słońsk

Wójt Gminy Krzeszyce informuje, że w dniu 22.11.2021 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Koło Łowieckie  ,,Dzik” Słońsk złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wspierania integracji i asymilacji ze społecznościami lokalnymi.  Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po żytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 po źn. zm.) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 01.12.2021 r. do 30.12.2021 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 6.000,00 zł. Zachowane są wszelkie warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000,00 zł przyznanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wójta Gminy Krzeszyce nie udzielono w roku 2021 w trybie art. 19a dotacji wyższych niż 20% budżetu przewidzianego na dotacje planowane w roku budżetowym.
Zadanie będzie polegało na wyborze dzieci dotkniętymi takimi zjawiskami jak: bieda, wykluczenie społeczne i przygotowanie dla nich świątecznych paczek. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Krzeszyce zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota dofinansowania przyznana przez Wójta Gminy Krzeszyce to 6.000,00 zł.
Wobec powyższego Wójt gminy Krzeszyce w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można przesyłać drogą mailową na adres: , lub dostarczyć na adres: Urząd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce. Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Wójt Gminy Krzeszyce zawrze z oferentem umowę na realizację zadania publicznego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Buczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-23 14:11:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Buczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-23 14:15:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Buczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-23 14:15:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
160 raz(y)