ˆ

Oświadczenia majątkowe

Szczegóły informacji

Ryszard Buczkowski

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Grupa:

Rok: 2019

Stanowisko: Radny

Ogłoszono dnia: 2020-07-13 11:28:44 przez Tomasz Dziubczyk

Załączniki