ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-10-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:02:47 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - załącznik Zawiadomienie - Nazwa elementu do którego przynależy: o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajqcego na budowie "Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV KRZESZYCE" wraz z niezbędną infrastrukturq technicznq Marta Buczkowska
15:02:43 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajqcego na budowie "Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV KRZESZYCE" wraz z niezbędną infrastrukturq technicznq Marta Buczkowska
14:59:59 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - załącznik Zawiadomienie - Nazwa elementu do którego przynależy: ."Przebudowa drogi powiatowej 1283F relacji DW131-'Marianki". Marta Buczkowska
14:59:52 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz ."Przebudowa drogi powiatowej 1283F relacji DW131-'Marianki". Marta Buczkowska

Zmiany z dnia: 2020-10-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:38:45 Upublicznienie elementu informacja PROCEDURA PRZEPROWADZENIA KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
(widoczna od 2020-10-07 00:00:00)
Marta Buczkowska

Zmiany z dnia: 2020-10-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:12:34 Upublicznienie elementu informacja I przetarg ustny nieograniczony dotyczącego sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w Kołczynie i Rudnicy
(widoczna od 2020-10-05 00:00:00)
Marta Buczkowska

Zmiany z dnia: 2020-10-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:09:52 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 44/220/WG Tomasz Dziubczyk
12:06:55 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 44/220/WG Tomasz Dziubczyk
12:06:27 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 35/2018/WG Tomasz Dziubczyk
12:05:49 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 44/220/WG Tomasz Dziubczyk

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony