ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-03-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:16:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Nazwa elementu do którego przynależy: nieruchomości przeznaczone do sprzedaży Marta Buczkowska
14:15:00 Usunięcie elementu załącznik do informacji nieruchomości przeznaczone do sprzedaży - Nazwa elementu do którego przynależy: nieruchomości przeznaczone do sprzedaży Marta Buczkowska
14:14:47 Edycja elementu informacja nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
(widoczna od 2021-03-03 00:00:00)
Marta Buczkowska
13:39:37 Upublicznienie elementu informacja nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
(widoczna od 2021-03-03 00:00:00)
Marta Buczkowska
07:38:59 Upublicznienie elementu załącznik do informacji tekst suikzp - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce Kamil Oblej
07:38:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji prognoza - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce Kamil Oblej
07:38:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji rysunek suikzp - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce Kamil Oblej
07:37:06 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce
(widoczna od 2021-02-23 00:00:00)
Kamil Oblej

Zmiany z dnia: 2021-03-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:58:11 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie ZAPYTANIE OFERTOWE Na zadanie pod nazwą: „Wykonanie wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej pełniącej funkcje mini galerii.” Marta Buczkowska

Zmiany z dnia: 2021-03-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:33:12 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie ,,Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę i remont sali wiejskiej w miejscowości Rudnica" Marta Buczkowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony