ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-03-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:32:50 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie ,,Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę i remont sali wiejskiej w miejscowości Rudnica" Marta Buczkowska
12:32:50 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: ,,Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę i remont sali wiejskiej w miejscowości Rudnica" Marta Buczkowska
12:20:47 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie ,,Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę i remont sali wiejskiej w miejscowości Rudnica" Marta Buczkowska

Zmiany z dnia: 2021-02-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:16:32 Upublicznienie elementu informacja wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
(widoczna od 2021-02-23 00:00:00)
Marta Buczkowska

Zmiany z dnia: 2021-02-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:55:47 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce
(widoczna od 2021-02-23 00:00:00)
Kamil Oblej
14:54:16 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce
(widoczna od 2021-02-23 00:00:00)
Kamil Oblej
14:53:34 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce
(widoczna od 2021-02-23 00:00:00)
Kamil Oblej
13:41:14 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Remont oczyszczalni ścieków w Krzeszycach Marta Buczkowska
13:41:14 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik udzielenie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Remont oczyszczalni ścieków w Krzeszycach Marta Buczkowska
13:34:37 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Remont oczyszczalni ścieków w Krzeszycach Marta Buczkowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony