ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-10-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:37:28 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - załącznik unieważnienie - Nazwa elementu do którego przynależy: „Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce” Marta Buczkowska
12:39:47 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce” Marta Buczkowska
12:39:16 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik unieważnienie - Nazwa elementu do którego przynależy: „Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce” Marta Buczkowska

Zmiany z dnia: 2020-10-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:38:13 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce” Marta Buczkowska

Zmiany z dnia: 2020-10-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:02:47 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - załącznik Zawiadomienie - Nazwa elementu do którego przynależy: o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajqcego na budowie "Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV KRZESZYCE" wraz z niezbędną infrastrukturq technicznq Marta Buczkowska
15:02:43 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajqcego na budowie "Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV KRZESZYCE" wraz z niezbędną infrastrukturq technicznq Marta Buczkowska
14:59:59 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - załącznik Zawiadomienie - Nazwa elementu do którego przynależy: ."Przebudowa drogi powiatowej 1283F relacji DW131-'Marianki". Marta Buczkowska
14:59:52 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz ."Przebudowa drogi powiatowej 1283F relacji DW131-'Marianki". Marta Buczkowska

Zmiany z dnia: 2020-10-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:38:45 Upublicznienie elementu informacja PROCEDURA PRZEPROWADZENIA KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
(widoczna od 2020-10-07 00:00:00)
Marta Buczkowska

Zmiany z dnia: 2020-10-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:12:34 Upublicznienie elementu informacja I przetarg ustny nieograniczony dotyczącego sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w Kołczynie i Rudnicy
(widoczna od 2020-10-05 00:00:00)
Marta Buczkowska

Nawigacja między stronami listy informacji