ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-06-27
Zakres przedmiotowy
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 14,26 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych
Lp: 12
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-04-12
Zakres przedmiotowy
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 14,26 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-04-10
Zakres przedmiotowy
Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1MW w Gminie Krzeszyce
Lp: 14
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-02-13
Zakres przedmiotowy
Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1MW w Gminie Krzeszyce. Elektrociepłownia zlokalizowana jest na działkach nr 174/10 i dz nr 174/11 obręb Karkoszów
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-01-20
Zakres przedmiotowy
Realizacjai inwestycji polegającej na wykonaniu dwóch urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniej niż 10m3/godzinę na działce 52/1 w Malcie Gmina Krzeszyce
Lp: 16
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-11-22
Zakres przedmiotowy
Modernizacja zakładu związana z wymianą węzła betoniarskiego o wydajności powyżej 15 Mg/dobę
Lp: 17
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-11-22
Zakres przedmiotowy
MODERNIZACJA ZAKŁADU ZWIĄZANA Z WYMIANĄ WĘZŁA BETONIARSKIEGO O WYDAJNOŚCI POWYŻEJ 15 Mg/DOBĘ.
Lp: 18
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-11-10
Zakres przedmiotowy
Budowie farmy fotowoltaicznej „Krasnołęg PV I”, o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej w miejscowości Krasnołęg, Dz. Ewid. Nr 97, gm. Krzeszyce
Lp: 19
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-11-10
Zakres przedmiotowy
BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ „KRASNOŁĘG PV I”, O MOCY DO 3,5 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZENIEM DO KRAJOWEJ SIECI ENERGETYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRASNOŁĘG, DZ. EWID. NR 99, GM. KRZESZYCE
Lp: 20
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-12-11
Zakres przedmiotowy
Rozbudowa drogi krajowej nr 22 w km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374 w miejscowości Krzeszyce

Nawigacja między stronami listy informacji