ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 21
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-12-11
Zakres przedmiotowy
Instalacja paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej)na działkach numer 49/10 i 49/9 położonych w obrębie Brzozowa w Gminie Krzeszyce o mocy do 1,99 MWp
Lp: 22
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-08-26
Zakres przedmiotowy
Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+ 374 w miejscowości Krzeszyce
Lp: 23
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2015-07-31
Zakres przedmiotowy
- uchylenia decyzji znak:Mł6220.03.06.11 z dn.08.08.2011r.o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Roboty budowlane na moście drogowym nad rzeką Postomią w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 29+374 w m. Krzeszyce” - wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 w km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374 w miejscowości Krzeszyce”.
Lp: 24
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-02-14
Zakres przedmiotowy
Przedsięwzięcie polegające na realizacji Zakładu Recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm. Krzeszyce, powiat sulęciński.
Lp: 25
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-09-28
Zakres przedmiotowy
Modernizacja lokalnej ekologicznej stacji paliw z zapleczem technologicznym, częścią gastronomiczną , toaletami oraz LPG wraz z placami i parkingami dla samochodów osobowych i TIR na działce nr 349/5 i 349/4 w Krzeszycach.
Lp: 26
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-07-22
Zakres przedmiotowy
Modernizacja lokalnej ekologicznej stacji paliw z zapleczem technologicznym, częścią gastronomiczną , toaletami oraz LPG wraz z placami i parkingami dla samochodów osobowych i TIR na działce nr 349/5 i 349/4 w Krzeszycach.
Lp: 27
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-06-17
Zakres przedmiotowy
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji: Zakładu recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm . Krzeszyce
Lp: 28
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-04-23
Zakres przedmiotowy
Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji: Zakładu recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm . Krzeszyce
Lp: 29
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-03-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę obory wielostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. gr. 174, obręb Malta, gmina Krzeszyce, powiat sulęciński, województwo lubuskie
Lp: 30
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-02-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę stacji paliw płynnych z motelem i terenem rekreacyjnym na działce nr 99 obręb 7 - Krasnołęg, gmina Krzeszyce

Nawigacja między stronami listy informacji