ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-07-05
Zakres przedmiotowy
Budowa budynku chlewni dla 96 sztuk macior wraz z niezbędną infrastrukturą (zbiornik gnojowicy z przepompownią, silosy zbożowe) zlokalizowanej na dziatkach nr 460/2 obręb Krępiny.
Lp: 32
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-03-26
Zakres przedmiotowy
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinkach w km ok. 0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200, w Gminie Krzeszyce, Gminie Sulęcin, Gminie Torzym.
Lp: 33
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-08-31
Zakres przedmiotowy
Budowa budynku chlewni dla 96 sztuk macior wraz z niezbędną infrastrukturą
Lp: 34
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-08-28
Zakres przedmiotowy
Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1MW w Gminie Krzeszyce
Lp: 35
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-07-20
Zakres przedmiotowy
Budowa drogi leśnej dla potrzeb przeciwpożarowych nr 23 w Nadleśnictwie Lubniewice
Lp: 36
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-06-27
Zakres przedmiotowy
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 14,26 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych
Lp: 37
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-04-12
Zakres przedmiotowy
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 14,26 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych
Lp: 38
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-04-10
Zakres przedmiotowy
Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1MW w Gminie Krzeszyce
Lp: 39
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-02-13
Zakres przedmiotowy
Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1MW w Gminie Krzeszyce. Elektrociepłownia zlokalizowana jest na działkach nr 174/10 i dz nr 174/11 obręb Karkoszów
Lp: 40
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-01-20
Zakres przedmiotowy
Realizacjai inwestycji polegającej na wykonaniu dwóch urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniej niż 10m3/godzinę na działce 52/1 w Malcie Gmina Krzeszyce

Nawigacja między stronami listy informacji