ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 41
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-11-22
Zakres przedmiotowy
MODERNIZACJA ZAKŁADU ZWIĄZANA Z WYMIANĄ WĘZŁA BETONIARSKIEGO O WYDAJNOŚCI POWYŻEJ 15 Mg/DOBĘ.
Lp: 42
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-11-10
Zakres przedmiotowy
Budowie farmy fotowoltaicznej „Krasnołęg PV I”, o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej w miejscowości Krasnołęg, Dz. Ewid. Nr 97, gm. Krzeszyce
Lp: 43
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-11-10
Zakres przedmiotowy
BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ „KRASNOŁĘG PV I”, O MOCY DO 3,5 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZENIEM DO KRAJOWEJ SIECI ENERGETYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRASNOŁĘG, DZ. EWID. NR 99, GM. KRZESZYCE
Lp: 44
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-12-11
Zakres przedmiotowy
Rozbudowa drogi krajowej nr 22 w km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374 w miejscowości Krzeszyce
Lp: 45
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-12-11
Zakres przedmiotowy
Instalacja paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej)na działkach numer 49/10 i 49/9 położonych w obrębie Brzozowa w Gminie Krzeszyce o mocy do 1,99 MWp
Lp: 46
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-08-26
Zakres przedmiotowy
Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+ 374 w miejscowości Krzeszyce
Lp: 47
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2015-07-31
Zakres przedmiotowy
- uchylenia decyzji znak:Mł6220.03.06.11 z dn.08.08.2011r.o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Roboty budowlane na moście drogowym nad rzeką Postomią w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 29+374 w m. Krzeszyce” - wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 w km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374 w miejscowości Krzeszyce”.
Lp: 48
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-02-14
Zakres przedmiotowy
Przedsięwzięcie polegające na realizacji Zakładu Recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm. Krzeszyce, powiat sulęciński.
Lp: 49
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-09-28
Zakres przedmiotowy
Modernizacja lokalnej ekologicznej stacji paliw z zapleczem technologicznym, częścią gastronomiczną , toaletami oraz LPG wraz z placami i parkingami dla samochodów osobowych i TIR na działce nr 349/5 i 349/4 w Krzeszycach.
Lp: 50
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-07-22
Zakres przedmiotowy
Modernizacja lokalnej ekologicznej stacji paliw z zapleczem technologicznym, częścią gastronomiczną , toaletami oraz LPG wraz z placami i parkingami dla samochodów osobowych i TIR na działce nr 349/5 i 349/4 w Krzeszycach.

Nawigacja między stronami listy informacji