ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 51
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-06-17
Zakres przedmiotowy
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji: Zakładu recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm . Krzeszyce
Lp: 52
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-04-23
Zakres przedmiotowy
Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji: Zakładu recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm . Krzeszyce
Lp: 53
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-03-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę obory wielostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. gr. 174, obręb Malta, gmina Krzeszyce, powiat sulęciński, województwo lubuskie
Lp: 54
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-02-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę stacji paliw płynnych z motelem i terenem rekreacyjnym na działce nr 99 obręb 7 - Krasnołęg, gmina Krzeszyce
Lp: 55
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-07-20
Zakres przedmiotowy
Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Zakładu Recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm. Krzeszyce, powiat sulęciński.
Lp: 56
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-07-19
Zakres przedmiotowy
Nie nakładanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi bitumicznej w miejscowości Krasnołęg, gmina Krzeszyce wraz z wykonaniem zjazdów do indywidualnych posesji”.
Lp: 57
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-07-04
Zakres przedmiotowy
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego „Rudnica” na działce nr 201/6 w obrębie Rudnica gm. Krzeszyce, powiat sulęciński na powierzchni całkowitej złoża 6,8609 ha.
Lp: 58
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-02-10
Zakres przedmiotowy
Budowa drogi bitumicznej w miejscowości Krasnołęg Gmina Krzeszyce wraz z wykonaniem zjazdów do indywidualnych posesji.
Lp: 59
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2011-06-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na realizacji Zakładu recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo Gmina Krzeszyce

Nawigacja między stronami listy informacji