ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-03-17 13:19:50 przez Kamil Oblej

Akapit nr - brak tytułu

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gminy Krzeszyce dostępna jest po kliknięciu w poniższy link: