ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2018-02-20
Data rozstrzygnięcia
2018-02-20
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i montaż okien z PCV w lokalu mieszkalnym przy ul. Dworcowej nr 11 w Krzeszycach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 32
Data ogłoszenia
2018-01-25
Data rozstrzygnięcia
2018-03-12
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane (PDF, 130.8 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2018-01-25
Data rozstrzygnięcia
2018-01-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 34
Data ogłoszenia
2018-01-10
Data rozstrzygnięcia
2018-02-06
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa stacji uzdatniania wody Malta.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Złożone oferty (PDF, 609.4 KiB)
  • Unieważnienie (PDF, 308.5 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2017-08-03
Data rozstrzygnięcia
2017-08-22
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik (DOCX, 19.8 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2017-07-10
Data rozstrzygnięcia
2017-08-03
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Czartowie na działkach ew, nr 155/2 i 157
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 974.5 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2017-05-30
Data rozstrzygnięcia
2017-06-07
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 38
Data ogłoszenia
2017-05-30
Data rozstrzygnięcia
2017-06-12
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 699.7 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2017-05-16
Data rozstrzygnięcia
2017-05-29
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie ogrodzenia działki nr 450/1, na której znajduje się budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczynie ul. Sulęcińska 28
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik (PDF, 366.8 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2017-01-30
Data rozstrzygnięcia
2017-02-13
Tytuł zamówienia publicznego
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY KRZESZYCE I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KRZESZYCE W OKRESIE OD 18.02.2017R. DO 17.02.2020R.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wybór oferty (PDF, 351.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji