ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w Muszkowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 165.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 868 KiB)
 • Załączniki do SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 21.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 7.5 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 466.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 988 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 1.2 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 68.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w Muszkowie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 165.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 891.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 21.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 7.5 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 123.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 420.5 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 413.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skwierzyńskiej 4 w Krzeszycach o dodatkową cześć przedszkolną
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 158.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 942.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 13.1 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 7.8 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 9.8 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 12.8 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców (PDF, 452.7 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 429.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 559.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 827.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 70.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-31 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 120.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 917.4 KiB)
 • załączniki (ZIP, 586.7 KiB)
 • Informacja o środkach (PDF, 210.8 KiB)
 • Informacja z ofert (PDF, 563 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 826.5 KiB)
 • udzielenie zamówienia (PDF, 70.4 KiB)
 • sprostowanie (PDF, 608.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skwierzyńskiej 4 w Krzeszycach o dodatkową cześć przedszkolną
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 128.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 171.7 KiB)
 • załączniki (ZIP, 43.3 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 40.6 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 308.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 119.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 920.4 KiB)
 • załączniki (ZIP, 586.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 557.8 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 227 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 177.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 136.7 KiB)
 • SWZ 2021_odpady komunalne (PDF, 919.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1.2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców (PDF, 1.9 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców (PDF, 2.7 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców z 24.06.2021 (PDF, 2 MiB)
 • Informacja o wysokości środków (PDF, 453.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 552.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 464.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 65.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krzeszyce”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • IDW i załączniki (ZIP, 1.4 MiB)
 • załaczniki (ZIP, 36 MiB)
 • Dokumentacja POŚ (ZIP, 8.8 MiB)
 • Wyjaśnienia dla Wykonawców (PDF, 547 KiB)
 • PRZEDMIAR ks i woda przedmiar Krzeszyce słoneczna dworcowa akt 2020 (PDF, 310.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • informacja o wyniku postępowania (PDF, 1.4 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 349.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
,,Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę i remont sali wiejskiej w miejscowości Rudnica"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 908.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 772.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 2.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 08.01.2021 (PDF, 839.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 1.2 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 386.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.5 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 3.3 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia sprostowanie (PDF, 524.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-09 08:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i IDW PSZOK (PDF, 18.1 MiB)
 • załączniki (DOCX, 109.1 KiB)
 • załączniki wzór umowy (PDF, 758.3 KiB)
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 1.6 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 30.10.2020r. (PDF, 756.7 KiB)
 • wzór umowy z 30.10.2020 (PDF, 725.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 547.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 9 listopada 2020 (PDF, 630 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.3 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 3.3 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji