ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w Muszkowie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 165.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 891.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 21.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 7.5 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 123.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 420.5 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 413.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skwierzyńskiej 4 w Krzeszycach o dodatkową cześć przedszkolną
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 128.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 171.7 KiB)
 • załączniki (ZIP, 43.3 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 40.6 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 308.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 119.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 920.4 KiB)
 • załączniki (ZIP, 586.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 557.8 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 227 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 177.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-22 08:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i IDW PSZOK (PDF, 18.1 MiB)
 • załączniki (DOCX, 89.1 KiB)
 • Załącznik nr_6_do_SIWZ UMOWA (PDF, 731.2 KiB)
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 15.10.2020r. (PDF, 936.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.5 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 436.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-09 08:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i IDW PSZOK (PDF, 18.1 MiB)
 • załączniki (DOCX, 73.7 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 744.5 KiB)
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 498.5 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 725.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i załączniki (ZIP, 368.1 KiB)
 • Uchwały odpady komunalne (ZIP, 1.2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapyatnie do SIWZ (PDF, 923.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert 19.06.2020r. (PDF, 636.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 1.2 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszycach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 179.5 KiB)
 • SIWZ i formularze (ZIP, 7.6 MiB)
 • Odpowiedzi do SIWZ (PDF, 2.5 MiB)
 • Informacja (PDF, 392.1 KiB)
 • Wynik (PDF, 908.1 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 535.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straty Pożarnej w Krzeszycach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 9.1 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - OSP Krzeszyce (DOC, 179.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ -OSP Krzeszyce (DOCX, 37 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - OSP Krzeszyce (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - OSP Krzeszyce (DOCX, 16.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - OSP Krzeszyce (DOCX, 21.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - OSP Krzeszyce (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - OSP Krzeszyce (DOC, 28.5 KiB)
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 132.3 KiB)
 • Odpowiedzi do SIWZ (PDF, 672 KiB)
 • unieważnienie postepowania (PDF, 519.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i formularze (ZIP, 317.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 239.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 772.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i formularze (ZIP, 316.3 KiB)
 • Zmiany SIWZ (PDF, 6.4 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 27.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 17.6 MiB)
 • Protokół (PDF, 373.2 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 767.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji