ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2018-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa atrakcyjności kulturalnej Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę Sali wiejskiej w miejscowości Zaszczytowo.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i formularze (ZIP, 3.5 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 4.2 MiB)
 • Odpowiedzi na zadane pytania (PDF, 150.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 133.8 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 326.6 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2017-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Pliki do pobrania (ZIP, 63.9 MiB)
 • Wyniki (PDF, 442.5 KiB)
 • Wybór oferenta (PDF, 405.5 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 1020.4 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2017-11-02
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa stacji uzdatniania wody Malta.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Pliki do pobrania (ZIP, 3.6 MiB)
 • Pliki po zmianie (ZIP, 34.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie (PDF, 86.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie (PDF, 2.4 MiB)
 • Pliki do pobrania po II zmianie (RAR, 738.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie (PDF, 89.4 KiB)
 • Wyjaśnienie (PDF, 830.8 KiB)
 • Wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2 Przebudowa stacji uzdatniania wody Malta. (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja Komisji Przetargowej z otwarcia ofert (PDF, 386.2 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 952.3 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2017-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ I ZAŁĄCZNIKI (ZIP, 293.1 KiB)
 • Poprawny załącznik nr 2 (DOCX, 26.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zadane pytania (PDF, 2.9 MiB)
 • Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF, 4.2 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 1.2 MiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2017-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie ogrodzenia działki nr 450/1, na której znajduje się budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczynie ul. Sulęcińska 28
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (DOC, 171 KiB)
 • Wynik (PDF, 494.7 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2015-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-09 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzeszyce” i Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Oświadczenie (ODT, 6.1 KiB)
 • Formularz (DOC, 54 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 256.1 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2014-04-22
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-07 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Krzemowie w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Wyjaśnienia (PDF, 302.7 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 544 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 154.7 KiB)
 • Umowa i załączniki (ZIP, 1.3 MiB)
 • Dokumentacja (PDF, 34.3 MiB)
 • Zmiana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF, 307.4 KiB)
 • Zapytania do SIWZ (PDF, 235.9 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 674.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji