ˆ

W toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2020-03-13
Data rozstrzygnięcia
2020-03-13
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe dot. obsługi informatycznej Urzędu Gminy Krzeszyce w okresie od 01.04.2020r. do 31.12.2020r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 32
Data ogłoszenia
2019-11-07
Data rozstrzygnięcia
2019-11-07
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Remont oczyszczalni ścieków w Krzeszycach”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 33
Data ogłoszenia
2019-08-14
Data rozstrzygnięcia
2019-10-07
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszycach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 945.9 KiB)
  • Udzielenie zamówienia (PDF, 292.2 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2019-08-06
Data rozstrzygnięcia
2020-02-26
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - (PDF, 347.3 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2019-07-12
Data rozstrzygnięcia
2019-08-12
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg w Gminie Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 293.9 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2019-06-13
Data rozstrzygnięcia
2019-07-16
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 527.5 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2019-01-04
Data rozstrzygnięcia
2019-01-16
Tytuł zamówienia publicznego
Usunięcie drzew
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik (PDF, 658.3 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2018-11-07
Data rozstrzygnięcia
2018-12-13
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 PLN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Udzielenie zamówienia (PDF, 289.6 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2018-11-06
Data rozstrzygnięcia
2018-11-19
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla dwóch jednostek OSP z terenu Gminy Krzeszyce.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik (PDF, 489 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2018-11-06
Data rozstrzygnięcia
2018-11-19
Tytuł zamówienia publicznego
Wójt Gminy Krzeszyce zaprasza do złożenia oferty na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Krzeszyce.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik (PDF, 492.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji