ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2015-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-09 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzeszyce” i Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Oświadczenie (ODT, 6.1 KiB)
 • Formularz (DOC, 54 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 256.1 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2015-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie ujęcia wód podziemnych (otwór nr 1a) na ujęciu dla wodociągu grupowego w miejscowości Malta gm.Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść dokumentu (DOC, 182.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 347.8 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2015-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2015-09-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Izolacja termiczna: ocieplenie zewnętrzne budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczynie ul. Sulęcińska 28
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 397.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 236.8 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2015-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu Gminy Krzeszyce i Lemierzyc do placówek oświatowych działających na terenie gminy Krzeszyce środkami komunikacji publicznej w roku szkolnym 2015/2016
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (DOCX, 69.4 KiB)
 • Wynik (PDF, 284.1 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2015-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2015-06-09 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwotach 3 510 000,00 zł oraz 3 450 000,00 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i formularze (ZIP, 234.4 KiB)
 • Sprawozdania (ZIP, 2.3 MiB)
 • Poprawny załącznik 5a do SIWZ (DOCX, 42.9 KiB)
 • Poprawny załącznik 5b do SIWZ (DOCX, 42.3 KiB)
 • uchwała (PDF, 1.1 MiB)
 • WPF (PDF, 8.4 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1.1 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 1.1 MiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 5 MiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2015-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2015-05-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (ZIP, 264.7 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia i pytania oraz odpowiedzi (PDF, 6.5 MiB)
 • Zmienione załączniki nr 1 i nr 3 (DOC, 104.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 811.2 KiB)
 • Udzielenie zamówienia (PDF, 63.3 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2014-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 300.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na rok 2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (ZIP, 97.4 KiB)
 • Pliki do pobrania (ZIP, 5.4 MiB)
 • Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu (PDF, 3.3 MiB)
 • Wieloletnia Prognoza Finansowa (PDF, 480.1 KiB)
 • Sprawozdania III kw 2014 (ZIP, 805.6 KiB)
 • Odpowiedzi (PDF, 594.6 KiB)
 • Poprawiony załącznik nr 1 (ODT, 9.2 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 203.9 KiB)
 • Udzielenie zamówienia (DOCX, 21.3 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2014-10-17
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Centrum rekreacyjno-wypoczynkowe w Krzeszycach - zadanie I realizowane w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 342 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 202.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 34.2 KiB)
 • Tabela elementów ceny ryczałtowej (XLS, 36.5 KiB)
 • Dokumentacja techniczna i przedmiary (ZIP, 83.5 MiB)
 • Pytania odnośnie zamówienia (PDF, 315.4 KiB)
 • Pytania odnośnie zamówienia (PDF, 506 KiB)
 • Mapa do odpowiedzi (PDF, 1.9 MiB)
 • Pytania odnośnie zamówienia (PDF, 299.8 KiB)
 • Pytania odnośnie zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Wybór oferty (PDF, 737.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 236.3 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2014-07-03
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 853.1 KiB)
 • Ogłoszenie wyników (PDF, 283.4 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2014-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Krzemowie realizowana w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Przedmiary (ZIP, 3.2 MiB)
 • SIWZ (ZIP, 543.9 KiB)
 • Umowa i załączniki (ZIP, 1.3 MiB)
 • Dokumentacja (PDF, 33.2 MiB)
 • Zapytania do SIWZ (PDF, 550.1 KiB)
 • Wybór wykonawcy (PDF, 175.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 57.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji