ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa boiska przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym w Krzeszycach w ogólnodostępny teren rekreacyjny”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 142.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.4 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 393.4 KiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 529.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utworzenie skateparku w miejscowości Krzeszyce”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 138.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 913.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.1 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 391.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 553 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 124.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 906.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 917.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 4 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 396.2 KiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 532.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 122 KiB)
 • SWZ (PDF, 902.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 491.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 3.7 MiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 552.5 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 44.4 KiB)
 • załącznik nr 5 wzór umowy (DOC, 312.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 408.3 KiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 532.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Kołczynie przy ul. Sulęcińska 29
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 123.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 900.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 6.1 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 394.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 629.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 836.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 66.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 122.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 902.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 491.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 3.7 MiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 545 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w Krzeszycach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 157.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 897.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.7 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców (PDF, 176.8 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 392.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 746.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 779.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 97.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 144.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 906.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 491.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 3.7 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 395.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 487.7 KiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 584.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-05-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-16 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 149.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ (DOCX, 76.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców (PDF, 625.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców (PDF, 616.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ (DOCX, 76 KiB)
 • Załączniki do SWZ (DOCX, 79 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 397.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 488.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 767.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 64.1 KiB)
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 54.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-03-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-06 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
,,Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego z zabudową asenizacyjną o poj. 10 m3 wraz z osprzętem i zestawem płuczącym na potrzeby Gminy Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 147.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • OPZ (DOCX, 27.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 75 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 328.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców (PDF, 505.7 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 397.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 569.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 831.3 KiB)
 • informacja o wyniku postępowania (PDF, 64.3 KiB)
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 52.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji