ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 101
Data ogłoszenia
2016-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2016-05-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zamówienia o wartości poniżej kwoty 30 000 euro
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 53.3 KiB)
 • Uzupełnienie ogłoszenia (DOCX, 12.5 KiB)
 • Wynik (PDF, 237 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2016-01-29
Termin składania ofert / wniosków
2016-02-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia i załączniki (DOC, 69 KiB)
 • Protokół (PDF, 385.9 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2015-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-30 14:54:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i planu gospodarki niskoemisyjnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do udziału (PDF, 1.3 MiB)
 • Projekt umowy (ODT, 9.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (ODT, 7.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 75 KiB)
 • Wynik (PDF, 472.1 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2015-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-09 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzeszyce” i Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Oświadczenie (ODT, 6.1 KiB)
 • Formularz (DOC, 54 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 256.1 KiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2015-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie ujęcia wód podziemnych (otwór nr 1a) na ujęciu dla wodociągu grupowego w miejscowości Malta gm.Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść dokumentu (DOC, 182.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 347.8 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2015-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2015-09-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Izolacja termiczna: ocieplenie zewnętrzne budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczynie ul. Sulęcińska 28
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 397.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 236.8 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2015-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu Gminy Krzeszyce i Lemierzyc do placówek oświatowych działających na terenie gminy Krzeszyce środkami komunikacji publicznej w roku szkolnym 2015/2016
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (DOCX, 69.4 KiB)
 • Wynik (PDF, 284.1 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2015-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2015-06-09 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwotach 3 510 000,00 zł oraz 3 450 000,00 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i formularze (ZIP, 234.4 KiB)
 • Sprawozdania (ZIP, 2.3 MiB)
 • Poprawny załącznik 5a do SIWZ (DOCX, 42.9 KiB)
 • Poprawny załącznik 5b do SIWZ (DOCX, 42.3 KiB)
 • uchwała (PDF, 1.1 MiB)
 • WPF (PDF, 8.4 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1.1 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 1.1 MiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 5 MiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2015-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2015-05-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (ZIP, 264.7 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia i pytania oraz odpowiedzi (PDF, 6.5 MiB)
 • Zmienione załączniki nr 1 i nr 3 (DOC, 104.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 811.2 KiB)
 • Udzielenie zamówienia (PDF, 63.3 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2014-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 300.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na rok 2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (ZIP, 97.4 KiB)
 • Pliki do pobrania (ZIP, 5.4 MiB)
 • Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu (PDF, 3.3 MiB)
 • Wieloletnia Prognoza Finansowa (PDF, 480.1 KiB)
 • Sprawozdania III kw 2014 (ZIP, 805.6 KiB)
 • Odpowiedzi (PDF, 594.6 KiB)
 • Poprawiony załącznik nr 1 (ODT, 9.2 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 203.9 KiB)
 • Udzielenie zamówienia (DOCX, 21.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji