ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-10-19
Data rozstrzygnięcia
2021-11-05
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w Muszkowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 1.2 MiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-09-01
Data rozstrzygnięcia
2021-10-13
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skwierzyńskiej 4 w Krzeszycach o dodatkową cześć przedszkolną
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 827.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 70.9 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-08-24
Data rozstrzygnięcia
2021-09-20
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 826.5 KiB)
 • udzielenie zamówienia (PDF, 70.4 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2021-06-22
Data rozstrzygnięcia
2021-07-01
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 464.6 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-12-29
Data rozstrzygnięcia
2021-03-09
Tytuł zamówienia publicznego
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krzeszyce”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyniku postępowania (PDF, 1.4 MiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-12-29
Data rozstrzygnięcia
2021-03-01
Tytuł zamówienia publicznego
,,Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę i remont sali wiejskiej w miejscowości Rudnica"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 3.3 MiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-10-26
Data rozstrzygnięcia
2020-12-18
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 3.3 MiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-09-01
Data rozstrzygnięcia
2020-09-30
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa fabrycznie nowej koparko — ładowarki na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 658 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-08-10
Data rozstrzygnięcia
2020-09-23
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Studzionka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 1.7 MiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-07-09
Data rozstrzygnięcia
2020-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszycach przy ul. Skwierzyńskiej 4 na Klub „Senior+”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 846.7 KiB)
 • Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia (PDF, 470.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji