ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2022-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa boiska przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym w Krzeszycach w ogólnodostępny teren rekreacyjny”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 144.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 44.7 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 463.9 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 393.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 555.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 821 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 67.6 KiB)
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 53.1 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa boiska przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym w Krzeszycach w ogólnodostępny teren rekreacyjny”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 142.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.4 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 393.4 KiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 529.8 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utworzenie skateparku w miejscowości Krzeszyce”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 138.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 913.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.1 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 391.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 553 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 655.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 61.2 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 51.1 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2022-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 124.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 906.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 917.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 3.5 MiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 44 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 37.1 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 458 KiB)
 • kosztorys ślepy wersja elektroniczna (ZIP, 130.6 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 38.8 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 443.4 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 443 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 37.1 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 37.1 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 443.3 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 37.1 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 443.3 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 408.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 561.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 830.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 66.1 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2022-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 124.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 906.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 917.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 4 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 396.2 KiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 532.6 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2022-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 122 KiB)
 • SWZ (PDF, 902.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 491.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 3.7 MiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 552.5 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 44.4 KiB)
 • załącznik nr 5 wzór umowy (DOC, 312.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 408.3 KiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 532.6 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2022-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Kołczynie przy ul. Sulęcińska 29
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 123.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 900.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 6.1 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 394.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 629.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 836.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 66.4 KiB)
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 57.1 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2022-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 122.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 902.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 491.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 3.7 MiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 545 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2022-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w Krzeszycach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 157.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 897.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.7 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania od wykonawców (PDF, 176.8 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 392.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 746.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 779.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 97.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -zmiana (PDF, 34.9 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2022-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 144.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 906.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 491.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 3.7 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 395.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 487.7 KiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 584.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji